Eventos de emprego e RRHH

Xesta aposta pola xeración de espazos e a creación de recursos para a participación no mercado de traballo e na actividade económica en xeral.

Os eventos son unha boa oportunidade de convertir en protagonista ó principal valor estratéxico das empresas: as persoas. Pero tamén son un necesario e útil recurso para a xeración de novos contidos, para o desenvolvemento do networking e para o xurdimento de novas oportunidades e posibilidades de colaboración.

eventos


Xesta
organiza eventos de emprego, de emprendemento e empresariais con especial atención ó fomento do networking e a interacción.