Social Recruitment

Xesta realiza o seu traballo de xestión de persoas e do talento no mercado de traballo da economía dixital. Como tal, unha das súas principais funcións é estar en contacto con ese talento, xerar comunidades e, en definitiva, compartir e crear coas persoas que máis aportan neste novo escenario.

Xesta oferta servizos de identificación, selección e calificación do saber facer máis activo no escenario do mercado de traballo da economía dixital.

logo-xesta-smrtjb

Nethunting

Xesta concreta a busca de talento específico en Smartjob by Xesta. O aplicativo permite  atopar e contactar o talento profesional que se desenvolve na economía dixital. Ademáis, neste marco Xesta presta o seu servizo de validación das competencias transversais máis demandadas polas organizacións.

Calquera persoa ou empresa poderá identificar profesionais que, a maiores de contar co saber facer que se precisa, pasaron por un proceso de validación de competencias transversais co equipo de profesionais de Xesta

smartjob-by-xesta