Xesta realiza servizos de validación de competencias transversais, selección, recolocación, capacitación e fomento do emprego no marco da igualdade de oportunidades.

Resolvemos as dificultades das empresas para localizar e seleccionar ó talento que necesitan como elemento estratéxico.

Validamos nas persoas aquelas competencias transversais máis demandadas polo mercado laboral, a través dun proceso de identificación do seu nivel competencial.

Potenciamos o talento transversal dunha persoa mediante accións de capacitación.

Desenvolvemos procesos de asesoramento, apoio e recolocación con persoas individualmente ou como servizos integrados na oferta empresarial.

Fomentamos o dinamismo no eido do mercado de traballo mediante a promoción de eventos de emprego e networking.

Favorecemos a mellora da xestión de recursos humanos nun marco estratéxico fundamentado no principio de igualdade e respecto ao dereito de inclusión de todas as persoas.