Capacitación en competencias transversais

Xesta pecha a súa cadea de valor a través de oferta formativa das competencias transversais que son obxecto da nosa validación.
competencias gl

Para Xesta a potenciación do talento transversal, entendida como a mellora do nivel no que unha persoa se sitúa respecto a unha competencia, pasa pola posta en marcha de accións de capacitación. A través dunha metodoloxía de casos favorecerase a posta en práctica das competencias.