Capacitación en competencias transversais

Nos procesos de recrutamento e no "día a día" das empresas, as competencias transversais están tendo cada vez maior relevancia fronte ás específicas da ocupación. O seu valor no desenvolvemento profesional xunto co <<expertise>> de Xesta nesta área, emprázanos como consultora de referencia para ofertar:

  • Capacitación baixo demanda da empresa para maior adecuación persoa – posto - cultura da organización.
    Deseñamos a partir dun proceso previo de avaliación das áreas de mellora das persoas, de identificación das necesidades do posto e sen esquecer os valores e a cultura empresarial.
  • Capacitación propia. Contamos cunha batería de accións dirixidas ás persoas que xeolocalizan o seu talento en Smartjob by Xesta e solicitan o noso servizo de validación.